• No Brand - Aktivkohle-Filter - TYPE150

  Aktivkohle-Filter

  TYPE150

  Aktivkohlefilter


  CHF 104 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - TYPE48

  Aktivkohle-Filter

  TYPE48

  Standard-Aktivkohlefilter


  CHF 70 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - TYPE15

  Aktivkohle-Filter

  TYPE15

  Aktivkohlefilter


  CHF 93 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - EFF76

  Aktivkohle-Filter

  EFF76

  LongLife Aktivkohlefilter zu WH EFC9140, WH EFC60420/90420, WH EFC6422/9422,WH EFC9360, EWH EFC1060, IH EFA9480, IH EFA 9150, HL EFG 60750/90750/10750(waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)


  CHF 158 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - EFF552

  Aktivkohle-Filter

  EFF552

  LongLife-Aktivkohlefilter zu DAL6030 / DAK6030 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)


  CHF 158 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - EFF492

  Aktivkohle-Filter

  EFF492

  LongLife-Aktivkohlefilter zu DAL5530 / DAK5530 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)


  CHF 158 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - TYPE25

  Aktivkohle-Filter

  TYPE25

  Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK6000


  CHF 65 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • Electrolux - Aktivkohle-Filter - AKFLL60

  Aktivkohle-Filter

  AKFLL60

  LongLife-filter, regenerierbar zu DUSL6060CN, DUSL9060CN (Lebensdauer bis 4 Jahre)


  CHF 295 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - EFF70

  Aktivkohle-Filter

  EFF70

  Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DBL5230 / 7530


  CHF 82 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - EFF58

  Aktivkohle-Filter

  EFF58

  Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DVK6030


  CHF 60 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - TYPE10

  Aktivkohle-Filter

  TYPE10

  Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL6000 cn


  CHF 82 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - EFF49

  Aktivkohle-Filter

  EFF49

  Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DAL5530 / DAK5530


  CHF 82 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - AKFLL45-14

  Aktivkohle-Filter

  AKFLL45-14

  UmluftzubehörLongLife-Filter regenerierbar zu DA SL- / DA GL-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)


  CHF 212 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - EFF62

  Aktivkohle-Filter

  EFF62

  Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHL9031 / WHL6031


  CHF 82 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - EFF77

  Aktivkohle-Filter

  EFF77

  LongLife-Aktivkohlefilter zu WHL9031 / WHL6031(waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)


  CHF 158 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - TYPE57

  Aktivkohle-Filter

  TYPE57


  CHF 82 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - EFF72

  Aktivkohle-Filter

  EFF72

  Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9040 / IHGL9040 / WEGL1030 /IHGL9030 / WHGL9030 / WHGL6030 / WOGL9060 / WHL9030 / WHL6030 / DBGL5430DBGL7730 / DBGL1030


  CHF 82 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG
 • No Brand - Aktivkohle-Filter - EFF55

  Aktivkohle-Filter

  EFF55

  Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DAL6030 / DAK6030


  CHF 82 Bruttopreis inkl. MwSt, exkl. vRG